• Nova epoha domaćeg biznisa: da li ćemo imati prvi srpski JUNIKORN ?

    Dib Travel je prvi srpski startap koji pretenduje da postane Junikorn Od kompanije koja je primarno bila okrenuta klijenteli kao privatnim licima, omogućavajući joj davanje...

    Nova epoha domaćeg biznisa: da li ćemo imati prvi srpski JUNIKORN ?
    View Full Post
    Dib Travel je prvi srpski startap koji pretenduje da postane Junikorn Od kompanije koja je primarno bila okrenuta klijenteli kao privatnim licima, omogućavajući joj davanje ponuda za neprodate hotelske sobe, “Dib” je napravio ogromnu ekspanziju i omogućio kompanijama i biznis klijenteli organizovanje kompletnih putnih usluga. Kompanije mogu da koriste Dib Travel onlajn platformu kako bi...